Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán của ĐỒ THỂ THAO 247

1, Thanh toán qua ATM

2, Thanh toán bằng tiền mặt (nhận hàng thanh toán)